תיקון לסעיף ( 42 ) לחוק מע"מ. בשורה לעסקים הקטנים – מע"מ על בסיס מזומן !

תיקון לסעיף ( 42 ) לחוק מע"מ. בשורה לעסקים הקטנים – מע"מ על בסיס מזומן !

תיקון לסעיף ( 42 ) לחוק מע"מ
 
בשורה לעסקים הקטנים – מע"מ על בסיס מזומן !
 
הסוכנות לעסקים קטנים  ובינוניים במשרד התמ"ת , הגיעה לסיכום עם "רשות המיסים" לפיו עסקים קטנים בתחום הייצור, יוכלו לדווח "מע"מ – רק עם קבלת התמורה.
מדובר במהפכה של ממש בתחום המיסוי לעסקים קטנים ,שכן – עד כה האפשרות לדווח מע"מ ולמעשה לשלם אותו,בעת קבלת התמורה על העסקה , ניתנה אך ורק
לעסקים בתחום השירותים.
 
אז מה חדש בחוק המע"מ ?
 
לאחרונה נכנסו לתוקפם שני חידושים בחוק מס ערך מוסף ,שנועדו להקל על עסקים קטנים בתשלומי המע"מ .השינויים מאפשרים לעסקים קטנים (פירוט בהמשך) לשלם מע"מ רק לאחר קבלת התמורה עבור השירות או המוצר שסופק .שיטה מכונה "מע"מ עם קבלת התמורה",או "מע"מ על בסיס מזומן (בשונה ממע"מ על בסיס מצטבר)
 
העסקים שרשאים לדווח מע"מ על בסיס מזומן :
·        עסקים נותני שירותים – עם מחזור עסקי של עד 15 מיליון ₪
·        עסקים יצרניים – עם מחזור עסקים של עד 1.95 מיליון ₪
 
אז איך זה עובד ?
במצב החדש ,בתום עסקה למתן שירות או לאספקת מוצר ,ינפיק העסק חשבונית עסקה עבור הלקוח ,בה מפורט הסכום שעל הלקוח לשלם תמורת השירות או המוצר .
רק לאחר קבלת התשלום עבור השירות /מוצר ,ינפיק העסק חשבונית מס וידווח מע"מ.
 
מע"מ על בסיס מזומן – זכותכם לפי חוק !
שינוי מהותי נוסף אוסר על לקוחות לדרוש חשבונית מס מעסק ,הזכאי לשלם מע"מ על בסיס מזומן .דרישה שכזו ,תחשב כעבירה על החוק .שינוי זה מאפשר לעסקים הקטנים לממש את זכותם לדווח מע"מ על בסיס מזומן (רק לאחר קבלת הכסף) וזאת מבלי להיאלץ להתמודד עם לחצים מצד לקוחות גדולים הדורשים חשבונית מס לצורכיהם .
 
הסבר מפורט על השינויים בחוק מס ערך מוסף בשנים 2009-2012.
·        בשנת 2009 – הוראת שעה שמאפשרת לנותני שירותים עם מחזור עסקים של עד 15 מיליון ₪ לדווח מע"מ על בסיס מזומן,ולשלם את המס רק אחרי קבלת התשלום על העסקה ,ולא בעת מתן השירות.
·        יוני 2011 – תיקון לחוק מס ערך מוסף (תיקון 41) שמאפשר לעסקים נותני שירותים עם מחזור עסקים של עד 15 מיליון ₪ לדווח מע"מ עם קבלת התמורה . למעשה ,הוראת השעה הפכה לחלק מהחוק ,סעיפים 24,ו-1 (29א) היקף העסקים שהיו זכאים ליהנות מאפשרות זו היה כ- 278 אלף עסקים (60% מכלל עסקים) ,וכללה נותני שירותים בלבד ולא עסקים יצרניים או עסקים שמחזיקים מחסנים עם מלאי של סחורה.
·        אפריל 2012– תיקון לחוק מס ערך מוסף (תיקון 42) מרחיב את האפשרות לדווח מע"מ על בסיס מזומן וקובע שני דברים :
1.      גם עסקים יצרניים עם מחזור עסקים של עד 1,950,000 ₪ יוכלו לדווח מע"מ על בסיס מזומן, סעיף 1 (29ב) לחוק מס ערך מוסף ,וסעיף 2(ד) לתוספת א' להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות ) . התיקון מאפשר לעוד כ-69 אלף עסקים לדווח מע"מ על בסיס מזומן.
2.      הקונה לא ידרוש חשבונית מס אם העסק רשאי לדווח מע"מ על בסיס מזומן ,סעיף 47(א1) קביעה זו נועדה לפתור מצב בו עסקים שהיו זכאים לדווח מע"מ על בסיס מזומן, לא יכלו לממש זכות זו בשל דרישה של לקוחות גדולים לקבל חשבונית מס.
 
 

0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

כתיבת תגובה