תיאום דמי ביטוח לאומי

תיאום דמי ביטוח לאומי

תיאום דמי ביטוח לאומי

על-פי חוק הביטוח הלאומי עובד או מקבל פנסיה מוקדמת המועסק אצל כמה מעסיקים או משלמי פנסיה, מנכה לו המעסיק המשני או משלם הפנסיה דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בשיעור המלא. בחלק מהמקרים ייתכן וינוכו לעובד או למקבל הפנסיה דמי ביטוח גבוהים מהנדרש.
כדי למנוע ניכוי יתר של דמי ביטוח, על העובדים ומקבלי פנסיה מוקדמת, אצל כמה מעסיקים או משלמי פנסיה, למסור למעסיק המשני או למשלם הפנסיה אישור על שיעור הניכוי.

עובד או מקבל פנסיה שנוכו משכרו דמי ביטוח ביתר יהיה זכאי להחזר דמי ביטוח.

אלה זכאים לתיאום דמי ביטוח:

  • עובד אצל שני מעסיקים או יותר
  • מקבל פנסיה מוקדמת משני מקורות או יותר.
  • מקבל פנסיה מוקדמת שגם עובד כשכיר במקום עבודה אחד או יותר     (לעניין  ניכוי דמי ביטוח, המעסיק נחשב כמעסיק עיקרי ומשלם הפנסיה כמעסיק משני).

ובלבד שהם עונים על אחד התנאים האלה:

  •  הכנסתם החודשית אצל המעסיק העיקרי או אצל משלם הפנסיה   העיקרי נמוכה מ- 60% מהשכר הממוצע 5,678 ש"ח (עודכן  ב- 01.01.2016).
  • הכנסתם מכל המעסיקים או משלמי הפנסיה גבוהה ממקסימום ההכנסה (ההכנסה המרבית) לתשלום דמי ביטוח 43,240 ש"ח ( הסכום ללא שינוי  החל מ- 01.01.2014 ).

טופס "תיאום ביטוח לאומי " מספר 644 :  ניתן למצוא באתר שלנו – טפסים- ביטוח לאומי

 

0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

כתיבת תגובה