רשות המיסים מזהירה נגד שימוש ביומן רכב לקביעת שווי רכב צמוד.

רשות המיסים מזהירה נגד שימוש ביומן רכב לקביעת שווי רכב צמוד.

רשות המיסים מזהירה נגד שימוש ביומן רכב   לקביעת שווי רכב צמוד.

 

לאחרונה נודע כי רשות המיסים עומדת על דעתה כי אסור להשתמש ביומן רכב  לקביעת שווי שימוש ברכב צמוד לעובד

ההנחיה קובעת כי יש לקבוע שווי שימוש ברכב צמוד לעובד  רק לפי התקנות באופן גלובלי , לפי 2.48% משווי הרכב בעת מכירתו לראשונה על ידי היבואן.

יש סיכויים גבוהים על פי הפסיקה שניתנה בעבר בבתי המשפט בעניינים דומים ,כי עמדת רשות המיסים הנ"ל לא תתקבל בביקורת שיפוטית.

להיפך ,מרבית הפסיקה שניתנה בדיני המס תומכת דווקא במס אמת על הכנסות וטובות הנאה ולא במיסוי על בסיס אומדנים משוערים.

בכלל ,עמדה זו של רשות המיסים אינה ברורה כלל ועיקר ואף פוגעת בגביית מס אמת .הרי דווקא השימוש ביומן רכב על פי מערכת המנוהלת על ידי חברה חיצונית ,כגון: איתוראן או פוינטר ,ומבוססת על דיווחי GPS  ,מאפשרת יתרונות רבים, המועילים לגביית מס אמת וליעילות המשקית בכלל ,בין היתר, באלמנטים הבאים:

  • זיהוי לקוחות– מערכת הבקרה על כל נסיעות הנהגים ,מאפשרת לרשות המיסים לזהות את כל הלקוחות שאליהם נוסעים הנהגים, מועדי הנסיעות ואתרי העבודה. בכך, יש שקיפות וגילוי רבים לרשות המיסים בדבר פעילות העסק . ובעקיפין ,הגברת דיווחי אמת ומניעת העלמות מס.
  • זיהוי עובדים– המערכת מזהה את כל העובדים לפי פרויקט ולקוח על פי נסיעתם ,ובכך מאפשרת פיקוח יעיל יותר של המעביד ,כמו גם של רשות המיסים על ניהול ורווחיות הפרויקט.
  • זיהוי עבודות "צדדיות" של העובדים– רישום ומעקב על כל הנסיעות ברכב ,מאפשר מניעת "עבודות צדדיות" של העובד ,הנעשות על ידי שימוש ברכב המעביד ,ובכך מונעת העלמות מס.
  • זיהוי נכונות ניכוי הוצאות הדלק והטיפולים ברכב– רישומי הנסיעות מאפשרים פיקוח מדויק על הוצאות הטיפולים ברכב במוסכים ועל הוצאות תדלוק הרכב .
  • פיקוח צמוד של המעביד – העובדה כי המעביד נדרש לבדיקה חודשית שוטפת של נסיעות העובד בכל חודש ,כדי לוודא את רישום הנסיעה כעסקית או פרטית ,מאפשרת פיקוח הדוק וצמוד של המעביד על פעילות העובדים ובכך מגבירה את יעילות העבודה לתועלת המשק כולו.

מדובר ככל הנראה בהנחיה שגויה אשר טוב היה אם הייתה נשקלת מחדש על ידי רשות המיסים.

0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

כתיבת תגובה