הקלה במס לתושבי אילת תורחב ותחול גם על הכנסה מפנסיה

הקלה במס לתושבי אילת תורחב ותחול גם על הכנסה מפנסיה

הקלה במס לתושבי אילת תורחב ותחול גם על הכנסה מפנסיה.

ועדת הכספים של הכנסת אישרה את הצעת שר האוצר ורשות המיסים לתקן את סעיף 11 לחוק אזור סחר חופשי אילת ,כך שהזיכוי הניתן מכוחו יינתן כנגד ההכנסה החייבת מיגיעה אישית של התושבים ,ולא רק מהכנסתם מעבודה ,מעסק או ממשלח יד ,כך גם מי שיקבל הכנסה מקצבה יהיה זכאי לזיכוי מהמס החל על הכנסתו .

כיום הסעיף קובע כי מי שהיה במשך כל שנת המס תושב אילת ,זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור 10% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית ,עד לסכום של 241,080 ₪ ,שנצמחה או הופקה באזור אילת או באזור חבל אילות. בתיקון לחוק מוצע להשוות הטבה זו להטבה שמקבלים תושבי יישובים מוטבים אחרים ,ולקבוע כי הזיכוי יינתן לתושבי אילת גם לגבי הכנסה מקצבה המשולמת על ידי מעסיק לשעבר או על ידי קופת גמל לקצבה.

0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

כתיבת תגובה