דו"ח לקבלן משנה

דו"ח לקבלן משנה

דו"ח לקבלן משנה

שם העוסק :                                          מס' עוסק

שם הקבלן:                                           מס' עוסק

מס'

מסמך / פעולה לבדיקה

קיים

לא קיים

מצורף

1

עריכת הסכם בכתב

 

 

2

זיהוי העוסק על פי

תעודת זהות

3

התאמה בין מספר ת.ז. למספר העוסק

הרשום בחשבונית

 

 

4

אישור ניכוי מס במקור

ואישור ניהול ספרים

5

אימות פרטי העוסק ובדיקת קיומו במע"מ

 

 

6

תשלום בהמחאות

(לא במזומן)

7

בדיקה לחשבונית שהומצאה שמכילה את כל הפרטים(ע"פ הוראות ניהול ספרים)

8

המצאת קבלה בגין התשלום ששולם

 

 

0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

כתיבת תגובה