תזכיר חוק להעלאת שכר המינימום

תזכיר חוק להעלאת שכר המינימום

בהתאם להודעת משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה מיום 13.4.2011, משרד התמ"ת הפיץ תזכיר חוק להעלאת שכר המינימום, המגדיר את העלאת סכומי שכר המינימום בהוראת שעה. התזכיר יועבר להסתדרות העובדים, לנציגי המעסיקים ולאוצר.

מטרת תיקון החוק להביא להעלאת שכר המינימום בשתי פעימות: הפעימה הראשונה תתבצע ב-1 ביולי 2011 ותביא להעלאת שכר המינימום מ-3890.25 ₪ ל – 4100 ₪. הפעימה השנייה תחול ב- 1 באוקטובר 2012 ותעלה את שכר המינימום עד לגובה של 4300 ₪.

העלאת שכר המינימום המוצעת היא תוצאה של סיכום אליו הגיעו הסתדרות העובדים הכללית החדשה, לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים ומשרד האוצר והיא מבוססת על ההסכם הקיבוצי הכללי שנחתם בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה לבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים מ- 2 בינואר 2011.

שר התמ"ת אמר, כי "עיגון ההסכמות בחקיקה ישרת טוב יותר את טובת העובדים, בהשוואה להעלאת שכר המינימום באמצעות צו הרחבה". לדבריו, "החוק הוא קבוע, ומקנה למשרד התמ"ת כלי אכיפה במקרים בהם מעסיקים יעברו על החוק ולא ישלמו את שכר המינימום, בעוד שצו הרחבה אינו בר אכיפה באמצעות הכלים של המשרד".

החוק החדש יחול על כלל העובדים במשק.

 

0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

כתיבת תגובה