אישור ניהול תקין לעמותות (בנוגע למבצע"צוק איתן")

אישור ניהול תקין לעמותות (בנוגע למבצע"צוק איתן")

06/08/14

הודעה חשובה להנהלת עמותות !

 שינוי מועדים להגשת מסמכים לצורך קבלת אישור ניהול תקין בעקבות המצב הביטחוני

בעקבות המצב הבטחוני השורר בארץ נוכח מבצע " צוק איתן ", הודיעה רשות התאגידים על הארכת המועדים להגשת מסמכים לצורך קבלת אישור ניהול תקין לעמותות ומתן הקלות נוספות לעמותות הממוקמות באזורים בהם הוכרז מצב מיוחד בעורף.

עמותות הממוקמות באזורים בהם הוכרז מצב מיוחד בעורף יהיו זכאיות להקלה נוספת להגשת המסמכים עד המועד האחרון, קרי עד ליום ה-23/10/2014.

יחידת רשם העמותות ברשות תיערך על מנת לקצר את משך הטיפול בבקשות לאור שינוי זה.

0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

כתיבת תגובה