רשימת עוסקים פטורים שירשמו כעוסק מורשה על אף מחזור עסקאותיהם הנמוך

רשימת עוסקים פטורים שירשמו כעוסק מורשה על אף מחזור עסקאותיהם הנמוך

להלן רשימת בעלי המקצועות החופשיים שירשמו כעוסק מורשה על אף מחזורם הנמוך:

(1)  בעל מקצוע חופשי שהוא: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי-שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך-דין, רואה חשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, וכן עוסקים שעיסוקם מתן שירותים מהסוגים המפורטים בתקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, ולגבי אותם שירותים בלבד;

(2)  רופא, לרבות פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים;

(3)  בעל בית-ספר לנהיגה על פי רשיון שניתן לפי סעיף 15 לפקודת התעבורה;

(4)  בעל בית ספר לרבות גן ילדים, שבו לומדים או מתחנכים תלמידים באופן שיטתי ושאיננו מלכ"ר וכן בית ספר שבו ניתנת הדרכה מקצועית, עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאמנויות ולספורט, לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מחמישה תלמידים, להוציא הדרכה מקרית של לא יותר משלושים ימי הדרכה בכל קבוצות התלמידים אשר הופעלו באותה שנת מס;

(5)  סוחר מקרקעין – עוסק שעסקו או חלק מעסקו מכירת זכויות במקרקעין.

מתווך מקרקעין – עוסק שעסקו או חלק מעסקו תיווך בזכויות במקרקעין;

(6)  סוחר רכב – עוסק שעסקו או חלק מעסקו מסחר ברכב.

מתווך רכב – עוסק שעסקו או חלק מעסקו תיווך בקניית רכב, במכירתו או החלפתו;

מסחר ברכב – לרבות חליפין או השכרת רכב בשיטת מקח-אגב-שכירות;

רכב – רכב מנועי כמשמעותו בסעיף 1 לפקודת התעבורה;

(7)  חברה הרשומה כדין לפי פקודת החברות;

(8)       אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות.

 

0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

כתיבת תגובה