פיצויי פיטורים בעקבות התפטרות בשל העתקת מקום המגורים

פיצויי פיטורים בעקבות התפטרות בשל העתקת מקום המגורים

בחוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ג -1963 ,ובתקנות על פיו ,נקבע באילו מקרים ובאילו נסיבות ,עובד,אשר התפטר עקב העתקת מקום מגוריו ,יהיה זכאי לפיצויי פיטורים . עובד אשר התפטר עקב העתקת מקום מגוריו ,בנסיבות אשר אינן נזכרות בחוק או בתקנות ,אינו זכאי לפיצויי פיטורים.

התפטרות עקב העתקת מגורים תזכה עובד בפיצויי פיטורים במקרים הבאים:

הנסיבות המזכות (במצטבר)

סיבת המעבר שבעטיה התפטר העובד

 

העתקת מקום המגורים היא ליישוב בישראל.

מקום המגורים החדש הוא המקום בו התגורר בן הזוג טרם הנישואין.

המרחק בין מקומות המגורים עולה על 40 ק"מ.

המרחק ממקום המגורים החדש למקום העבודה גדל בעקבות המעבר.

נישואין

1.

המרחק בין מקומות המגורים עולה על 40 ק"מ.

העתקת מקום המגורים היא ליישוב בישראל.

העובד התגורר ביישוב החדש לפחות שישה חודשים.

גירושין

2.

המרחק בין מקומות המגורים עולה על 40 ק"מ.

המרחק ממקום המגורים החדש למקום העבודה גדל בעקבות המעבר.

 

ניידות בתפקיד של בן זוג המשרת בצבא קבע

3.

המרחק בין מקומות המגורים עולה על 40 ק"מ.

המרחק ממקום המגורים החדש למקום העבודה גדל בעקבות המעבר.

ניידות בתפקיד של בן זוג המשרת במשטרה או בשירות בתי הסוהר

4.

שליחות מטעם המדינה ,ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית,קק"ל או קרן היסוד- המגבית המאוחדת.

לתקופה העולה על שישה חודשים .

המעביד סירב לאשר חופשה ללא תשלום לתקופת השליחות.

שליחות בן הזוג לחו"ל

5.

מקום המגורים הקודם אינו יישוב חקלאי.

התפטר עקב כוונה להתיישב באיזור  חקלאי.

העובד הוכיח כי גר בישוב לפחות שישה חודשים.

מעבר ליישוב חקלאי(1)

6.

מקום המגורים הקודם אינו ישוב באיזור פיתוח.

התפטר עקב כוונה להתיישב באיזור  פיתוח.

העובד הוכיח כי גר בישוב לפחות שישה חודשים.

מעבר לישוב באיזור פיתוח(2)

7.

התנחלות או היאחזות שאושרו ע"י שר הביטחון ושר החקלאות.

העובד התגורר בהתנחלות או בהיאחזות לפחות שישה חודשים.

מעבר להתנחלות או להיאחזות (3)

8.

העתקת המגורים עקב הצטרפות לבן זוג ,העובד בשירות המדינה או בגוף ציבורי אחר שאישרה הממשלה.

היחידה שבה הועסק בן הזוג מועברת לירושלים על פי החלטת הממשלה.

המרחק בין מקומות המגורים עולה על 40 ק"מ.

מעבר לירושלים

9.

המרחק בין מקומות המגורים עולה על 40 ק"מ.

המרחק ממקום המגורים החדש למקום העבודה גדל בעקבות המעבר.

העובד התגורר בישוב החדש לפחות שישה חודשים.

העתקת מקום המגורים היא לישוב בישראל.

הצטרפות לבן זוג שעבר למקום עבודה ולמקום מגורים אחר

10.

 

(1) "ישוב חקלאי" – קיבוץ,מושב ,או ישוב שמרבית תושביו הם חקלאים.

(2) "ישוב באיזור פיתוח" –בהתאם לרשימת ישובים באתר של מס הכנסה.

(3) התנחלויות/ היאחזויות שאושרו – בהתאם לרשימה באתר של מס הכנסה.

0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

כתיבת תגובה