חוק לורן – שיפורים למקבלי קצבת נכות

חוק לורן – שיפורים למקבלי קצבת נכות

"ועדת לורן" הוקמה כדי לבחון את שילובם של אנשים עם מוגבליות בשוק העבודה.

לאור המלצות הוועדה, החל ב – 1.8.09 נכנס לתוקף תיקון חוק ביטוח לאומי, הבא לשפר את התנאים של מקבלי קצבתנכות שיוצאים לעבוד.התיקון בחוק משפר את התנאים של מי שיוצאלעבוד, ואינו פוגע בזכויות של מי שלא עובד.

עיקרי התיקון

1. אם נקבעה לך דרגת אי כושר יציבה, לא תיבדק מחדש עם צאתך לעבודה.

2. הסכום הכולל שתקבל מעבודה ומקצבה, יהיה תמיד גבוה יותר מסכום הקצבה בלבד. ולכן ככל שתרוויח יותר מעבודה, כך הכנסתיך הכוללות יגדלו.

3. תמשיך לקבל הטבות נלוות על פי הכללים שנקבעו.

4. רשת ביטחון למשך שלוש שנים – אם תפסיק לעבוד או אם הכנסותיך יופחתו, תוכל לחזור ולקבל קצבת נכות כמושקיבלת קודם, ללא בדיקות נוספות.

5. אם בחודש יולי 2009 תקבל קצבת נכות ויהיו לך הכנסות מעבודה, תקבל קצבה לפי החוק החדש, רק אם תבחר בכך.

6. על פי החוק קיימת קצבה חדשה – "קצבת דוד". קצבה זו תשולם במקום קצבת הנכות, למי שהכנסתו מעבודה עולה על הסכום שנקבע בחוק. כך יישמר העיקרון, לפיו הסכום הכולל שתקבל מעבודה ומקצבה יהיה תמיד גבוה יותר מקצבת נכות בלבד.

7. על פי התיקון בחוק נקבע 4 דרגות אי כושר: 60%, 65%, 74%, או 100%.

אם אתה רוצה לצאת לעבוד, או אם אתה עובד ורוצה לבדוק אפשרויות תעסוקה נוספות, שירותי השיקום המקצועי שלהמוסד לביטוח לאומי עובדים לרשותך

0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

כתיבת תגובה