חוק חופשה שנתית – הארכת תקופת החופשה (תיקון מס' 15 והוראת השעה) התשע"ו -2016.

חוק חופשה שנתית – הארכת תקופת החופשה (תיקון מס' 15 והוראת השעה) התשע"ו -2016.

חוק חופשה שנתית – הארכת תקופת החופשה  (תיקון  מס' 15  והוראת השעה) התשע"ו -2016.

ביום 16/2/16 פורסם ברשומות חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 15 והוראת שעה ) , התשע"ו -2016 (להלן :"התיקון לחוק") להלן עיקרי התיקון לחוק :

בהתאם לסעיף 3(א) לחוק חופשה שנתית (התשי"א -1951) העובדים (אלה שעובדים 6 ימים בשבוע)  היו זכאים בעד כל אחת מ-4 השנים הראשונות לעבודתם ל-14 ימי חופשה ברוטו (כולל ימי המנוחה השבועית) .בשנה החמישית זכאים העובדים ל-16 ימי חופשה (כולל המנוחה השבועית) ,והזכאות עולה בהדרגה בהתאמה לוותק עד למקסימום של 28 ימי חופשה (כולל מנוחה שבועית) .

השינוי  בחוק:

בהתאם לתיקון החוק , החל  מ- 7/2016  אורך החופשה (עבור אלה שעובדים 6 ימים בשבוע) לכל שנת עבודה אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד בעד כל אחת מ-4 השנים הראשונות יהיה 15 יום  (כולל ימי המנוחה השבועית).

כמו כן , החל מ – 1/2017 אורך החופשה (עבור אלה שעובדים 6 ימים בשבוע)  לכל שנת עבודה אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד בעד כל אחת מ-5 השנים הראשונות יהיה 16 יום  (כולל ימי המנוחה השבועית).

0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

כתיבת תגובה