הודעה לחיילים משוחררים בדבר העבודות הנדרשות המזכות במענק

הודעה לחיילים משוחררים בדבר העבודות הנדרשות המזכות במענק

בחוק, שעל פיו משלם הביטוח הלאומי מענק לחייל משוחרר העובד בעבודה נדרשת, חלים שינויים מעת לעת ברשימת העבודות הנדרשות המזכות במענק.

להלן רשימת העבודות הנדרשות בינואר 2006:

  • עבודה בתחנת דלק
  • עבודה באתרי בנייה
  • עבודה בבתי מלון
  • עבודה באתרי גידול חקלאיים ובתי אריזה
  • עבודה במפעלי תעשייה ובתי מלאכה

 

עבודה באבטחת מוסדות חינוך ואבטחת רכב ציבורי ורכבות, אינן נחשבות לעבודות נדרשות.

 

לידיעתך, המוסד לביטוח לאומי הוא הגוף היחידי המוסמך לקבוע אם העבודה בה אתה עובד היא עבודה נדרשת. לכן אם יש לך ספק אם העבודה שהוצעה לך היא עבודה נדרשת, מומלץ לערוך בירור לפני תחילת העבודה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך, או במוקדים הטלפוניים: 08-9369696 או

08-6509999.

0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

כתיבת תגובה