הדרכה בדבר תיאום ביטוח לאומי

הדרכה בדבר תיאום ביטוח לאומי

החל מחודש ינואר 2010 על המעסיק המשני חלה חובה לבצע תיאום דמי ביטוח עבור השיעור המופחת וזה במקום עובד עצמו, כפי שזה היה נהוג בעבר. העובד זכאי לתיאום דמי ביטוח רק בתנאי שההכנסה המבוטחת של העובדים במקום העיקרי לא עולה על 60% מהשכר הממוצע במשק.

* נכון לחודש ינואר 2016 שכר ממוצע במשק הוא 9,464 ש"ח (60% משכר הממוצע הוא 5,678 ש"ח)

כדי לעשות תיאום ביטוח לאומי על העובד לגשת למעסיקו המשני ובנוסף על הצהרה בטופס  101על מעסיק משני למלא טופס נוסף: "הצהרה על הכנסה אצל המעסיק" העיקרי" ( (בל/644).

המקרים בהם יגיש העובד את הטופס למעסיק משני:

א. בתחילת כל שנת מס.

ב. לעובד חדש – מיום תחילת העבודה, ולאחר מכן בתחילת כל שנת מס.

ג. למי שכבר האישור היה קיים, יחכה שיפוג תוקפו, יגיש את האישור ואז יגיש מחדש בכל שנת מס.

במקרים בהם הצהרת העובד הוגשה לאחר חודש ינואר, יוכל המעסיק המשני לבצע
החזר מחודש ינואר באותה שנה (על פי תלושי שכר לכל חודש בנפרד).

0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

כתיבת תגובה