עבודה בחודש רמדאן.

עבודה בחודש רמדאן.

מידע למעסיקים!

חודש הרמדאן מצוין על ידי המאמינים המוסלמים במשך חודש ימים ,שבמהלכם נהוג לצום בכל יום.

בחוקי העבודה אין כל התייחסות לשעות העבודה בימי חודש הרמדאן . לפיכך ,על פי החוק ,יש לראות בימים אלה ימי עבודה רגילים לעניין שעות העבודה המותרות בהם. כלומר העובד יקבל שכר רגיל עבור עבודתו בימים אלה.

עם זאת העובד רשאי לפנות למעביד עם בקשה לחופשה (על חשבון ימי החופשה הצבורים שלו).

0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

כתיבת תגובה