יצא צו ההרחבה החדש בדבר הגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק החל מ-1/7/2016.

יצא צו ההרחבה החדש בדבר הגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק החל מ-1/7/2016.

יצא צו ההרחבה החדש  בדבר הגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק החל מ-1/7/2016.

ביום 20/6/16 פורסם ברשומות "צו ההרחבה בדבר הגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק" . פירוש הדבר הינו שיצא חוק חדש שבעקבותיו – יעלה אחוז הפרשות לפנסיה לעובדים.

החל מיום 1.7.2016 כל עובד יבוטח ,בגין שכרו הקובע ,בשיעורים שלא יפחתו מהשיעורים המפורטים להלן:

  • ניכוי מהעובד לרכיב תגמולים.

החל מיום 1.7.16 – יוגדלו דמי הגמולים ל-5.75%

החל מיום 1.1.17 – יוגדלו דמי הגמולים ל-6%

 

  • תשלום המעסיק לרכיב תגמולים.

החל מיום 1.7.16 – יוגדלו דמי הגמולים ל-6.25%

החל מיום 1.1.17 – יוגדלו דמי הגמולים ל-6.5%

 

  • תשלום המעסיק לרכיב פיצויי פיטורים.

שיעור הפרשת המעסיק לרכיב פיצוים לקרן פנסיה ו/או קופת ביטוח /או קופת גמל ,יהיה בהתאם לקבוע בהסכם החל על העובד והמעסיק ובלבד  ,שבכל מקרה לא יפחת  מ-6%  מהשכר הקובע (ניתן להפריש עד 8.33%).

0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

כתיבת תגובה