דיני עבודה

נתוני שכר מינימום – החל מדצמבר 2017.

קרא עוד

צבירת זכויות האישה בחופשת לידה .

קרא עוד

עדכונים חדשים למעסיקים החל מ-1/7/2016 !

קרא עוד

יצא צו ההרחבה החדש בדבר הגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק החל מ-1/7/2016.

קרא עוד

עבודה בחודש רמדאן.

קרא עוד

שיעורי הפרשות לקרן פנסיה בהתאם לצו ההרחבה לביטוח פנסיוני במשק נכון ל- 3/2016.

קרא עוד

חוק חופשה שנתית – הארכת תקופת החופשה (תיקון מס' 15 והוראת השעה) התשע"ו -2016.

קרא עוד

סכומים שלא ניתנים לעיקול ממשכורת .

קרא עוד

המדריך המלא למעסיקים לתקופת החגים

קרא עוד

פיצויי פיטורים בעקבות התפטרות בשל העתקת מקום המגורים

קרא עוד