מכון ט.ו.פ. – עמותה לקידום פרוייקטים חינוכיים

אודות העמותה

סוגי הפעילות: הכנה בשיעורי בית, שיעורי עזר ותגבור לימודי, העשרה , קורסים, סדנאות, הרצאות, סמסטרי קיץ.
ע"י עידוד אינטגרציה ילדים, נוער והוריהם בחברה הישראלית במישור חברתי ותרבותי, וזאת על ידי הפעלת מסגרת לימודית איכותית המשלבת גישות חינוכיות ממדינות חבר העמים עם חינוך מערבי מודרני. סיוע בהשתלבותם מורים עולים בתחום המקצועי בישראל.
ייחודיות העמותה: היא בכך שהיא דוגלת בהוראה איכותית המשלבת גישה חינוכית אירופאית בחוכמת המזרח וברוח ישראלית.

כתובת:
רח' ההסתדרות, 2, בית העולה. באר שבע.

טלפון:
08-6276252

פקס:
08-6651605