דיני עבודה

צבירת זכויות האישה בחופשת לידה .

קרא עוד

יצא צו ההרחבה החדש בדבר הגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק החל מ-1/7/2016.

קרא עוד

עבודה בחודש רמדאן.

קרא עוד

חוק חופשה שנתית – הארכת תקופת החופשה (תיקון מס' 15 והוראת השעה) התשע"ו -2016.

קרא עוד

המדריך המלא למעסיקים לתקופת החגים

קרא עוד

פיצויי פיטורים בעקבות התפטרות בשל העתקת מקום המגורים

קרא עוד

תשלום דמי חגים עבור חג שחל בשבת.

קרא עוד

המועד לתשלום פיצוים

קרא עוד

הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

קרא עוד

טופס 161

קרא עוד