מאמרים

הגדלת נקודות זיכוי להורים – הוראת שעה (התשע"ז -2017)

קרא עוד

צבירת זכויות האישה בחופשת לידה .

קרא עוד

הקלה במס לתושבי אילת תורחב ותחול גם על הכנסה מפנסיה

קרא עוד

יצא צו ההרחבה החדש בדבר הגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק החל מ-1/7/2016.

קרא עוד

עבודה בחודש רמדאן.

קרא עוד

עדכון תקרת עוסק פטור לשנים 2014-2016 (רטרואקטיבית)

קרא עוד

רשות המיסים מזהירה נגד שימוש ביומן רכב לקביעת שווי רכב צמוד.

קרא עוד

חוק חופשה שנתית – הארכת תקופת החופשה (תיקון מס' 15 והוראת השעה) התשע"ו -2016.

קרא עוד

חברה זרה שהניהול והשליטה שלה בישראל – דיווח לצורכי מס.

קרא עוד

המדריך המלא למעסיקים לתקופת החגים

קרא עוד