הגדלת נקודות זיכוי להורים – הוראת שעה (התשע"ז -2017)

הגדלת נקודות זיכוי להורים – הוראת שעה (התשע"ז -2017)

הגדלת נקודות זיכוי להורים

ביום 16/5/17 פורסם בספר החוקים חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים –הוראת שעה) (התשע"ז -2017). בהוראת השעה הוגדלו  נקודות הזיכוי לאם ולאב עבור ילדיהם עד גיל חמש ,לשנים 2017 ו-2018 בלבד.

בהתאם להוראת השעה יינתנו לכל אחד מההורים נקודות זיכוי בגין ילדיהם כמפורט להלן:

בשנת הלידה  – 1.5 נקודת זיכוי , בגילאים שנה עד חמש (ילד שטרם מלאו לו שש בשנת המס)  – 2.5 נקודות זיכוי.

בנוסף, הוראת השעה נותנת לאם בלבד    את האפשרות להעביר נקודת זיכוי אחת (מתוך 1.5 נקודות הזיכוי),בגין כל  אחד מילדיה  שנולד באחת משתי שנות המס (2017 או 2018) ,משנת הלידה לשנה העוקבת.  יובהר כי לא חל שינוי במספר נקודות הזיכוי בגין ילדים מגיל 6 ואילך.


להלן טבלה המסכמת את הוראת השעה:

נקודות זיכוי לאישה:

לאחר התיקון לפני תיקון החוק גיל הילד בשנת המס
1.5* 0.5 שנת הלידה
2.5 2 שנה עד חמש שנים

נקודות זיכוי לגבר:

לאחר התיקון לפני תיקון החוק גיל הילד בשנת המס
1.5 1 שנת הלידה
2.5 2 שנה
2.5 2 שנתיים
2.5 1 שלוש שנים
2.5 1 ארבע שנים
2.5 1 חמש שנים

0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

כתיבת תגובה