פנקס חופשה

פנקס חופשה

מעסיק יקר!

החיוב לתת לעובד חופשה שנתית מעוגן בחוק חופשה שנתית. מטרת החופשה היא מתן אפשרות לעובד לצאת למנוחה, על מנת לאגור כוח מבלי שיפסיד משכרו. בחוק נקבע סולם הדרגתי של ימי חופשה המגיעים לעובד. מספר ימי החופשה נצברים מדי שנה, גדל עם גדילת הוותק.

כל מעסיק חייב לנהל פנקס חופשה עבור כל עובד על פי:

תקנות חופשה שנתית:

 

1.    פרטים שחייבים לרשום בפנקס הנ"ל:

·       שם מלא של העובד.

·       מספר זהות.

·       תאריך התחלת העבודה.

·       תאריך יציאה לחופשה ותאריך החזרה לעבודה.

·       כמות הימים שנוצלה מסך החופשה וכמה ימים נשארו. כמו כן, יש להחתים את העובד במקום המתאים.

2.    פנקס החופשה יוחזק במקום בו מועבדים העובדים- דהיינו בבית העסק.

מצורף טופס לדוגמא להתרשמות ראשונית. אנא לימדו השימוש בו, ואת יתר הטפסים הנחוצים תוכלו למצוא או באתר המשרד או להשיגם בדלפק הקבלה.

מודה על שיתוף הפעולה והמשך שנת תעסוקה מוצלחת ופורייה.

 

0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

כתיבת תגובה