פניה למעסיקים -הגברת האכיפה ממשרד התמ"ת

פניה למעסיקים -הגברת האכיפה ממשרד התמ"ת

הנדון: פניה למעסיקים – הגברת האכיפה ממשרד התמ"ת

 

בעקבות הגברת האכיפה מטעם משרד התמ"ת (התעשייה והמסחר) בנוגע  למילוי תפקידו של המעסיק ע"פ החוק, ברצוני להפנות את תשומת לבך ולהזהירך כי נכון להיום נציגי משרד התמ"ת  (בכוחות מתוגברים) מבצעים ביקורי פתע בבתי עסק רבים בכל הארץ .

במידה והמציאות בשטח לא עונה לדרישות החוק להגנת השכר ,אז מוטלים על המעסיקים קנסות גבוהים מאוד!!

בין השאר נבדקים ביסודיות על ידי הנציגים סעיפים הבאים:

1)        חובתכם לשלם לעובדים מלוא השכר המגיע להם במועד הקבוע בחוק.

2)        חובתכם לדווח לרשויות המס על העובד ולהפריש עבורו כחוק.

3)        חובתכם למסור לעובד חוזה עבודה , או הודעה על תנאי עבודתו (טופס 1) ,כולל הודעה על הפרשות סוציאליות (טופס 2)

            בהתאם לתקופת העבודה – מבוגר תוך 30 יום, נוער תוך 7 ימים.

4)        במידה ויש שינוים בתנאי העבודה של העובד – חובה להחתים את העובד על  טופס הודעה על שינוי בתנאי העבודה (טופס 3)

5)        חובתכם לספק ולהנפיק לעובד תלוש שכר.

אבקש להתייחס לנושא ברצינות הראויה לו !!

את הטפסים הדרושים ניתן להוריד באתר שלנו:

חוזה עבודה סטנדרטי

הודעה על תנאי עבודה (טופס 1)

הודעה על הפרשות סוציאליות (טופס 2)

הודעה על שינוי בתנאי העבודה (טופס 3)

בכבוד רב,

לריסה גולקו

יועצת מס

0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

כתיבת תגובה