טופס 161

07/08/14

הודעה חשובה למעסיקים !

 הגשת טופס 161 לרשות המסים במקרה של פיטורין

במקרה שעובד פוטר מעבודתו וזכאי  לפיצויי פיטורין.

במהלך השנים הופרשו עבור העובד לקופת פנסיה אישית תשלומי עובד ומעסיק. על פי טופס 161 שהופק, ישולם לעובד שווי פדיון פיצויים אשר הציגה קרן הפנסיה ונוסף על כך ישלם המעסיק את החסר לתשלום מלוא הפיצויים. בטופס 161 רשומים שני משלמים.

 שאלות אשר עולות הרבה בדבר תשלום פיצויים והגשת הטופס 161:

 על מי מוטלת החובה להגיש את טופס 161 לרשויות מס הכנסה על מעסיק או קרן הפנסיה?

  1. במקרה שהעובד בחר שלא לפדות את הכספים הצבורים לזכותו בקרן הפנסיה, על מי חלה החובה להגיש את טופס 161, והאם יש להפיק טופס 161 חדש ללא השווי מקרן הפנסיה?

 תשובות:

 על פי הנחיות רשות המסים, במקרה הנדון על המעסיק לחשב את הפטור ולהורות על ניכוי מס במקור, וכן לשלוח טופס 161 לפקיד השומה במילוי שלא של חלק י"א שיהווה אסמכתה להוראת ניכוי המס במקור.

אם העובד בוחר ברצף קצבה אזי יש לציין זאת בסעיף האחרון של חלק י"א לטופס 161.

0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

כתיבת תגובה