הנחיות לפתיחת עסק

הנחיות לפתיחת עסק

לקוח נכבד !

ברכות חמות לרגל פתיחת העסק שלך!

ברצוני להסביר לך מספר נושאים חשובים לצורך ניהול נכון של העסק

והתאמה לדרישות רשויות המס:

על פי פקודת מס הכנסה ובהתאם לסוג העיסוק שלך אתה חייב לנהל מערכת פנקסים .לצורך כך יש להצתייד ולהזמין בבית הדפוס מסמכים המותאמים לך בטבלה  המצורפת.

חשוב לציין כי – על פי פקודת מס הכנסה חובה לרשום תקבול מייד עם קבלתו. כמו כן ע"פ פקודת מס הכנסה חל איסור מוחלט לרשום בספרים בשפה הרוסית ,אלא אך ורק בעברית (או ערבית)  , חל איסור גם לרישום בעיפרון,אלא בעט בלבד.

עליך ליצור קשר עם העירייה ולברר מה נדרש כדי לקבל רשיון עסק. אם יש  צורך ברשיונות  מטעם משרד העבודה /משרד החינוך/משרד התחבורה יש לדאוג להוציא את הרשיונות .

הגשת החומר (המסמכים) למשרדינו פעם בחודש עד ה-5 לכל חודש.

יש להגיש :

1.       חשבוניות (קבלות) על הכנסות (או סרט קופה רושמת)

הערה חשובה בעניין הקופה: כשיש כסף מזומן המשמש כעודף בקופה-חובה לרשום פתק עם סכום העודף ולהניחו בקופה.

2.       חשבוניות מס – מקור בגין כל ההוצאות.למשל :הוצאות פלאפון, רכב, קבלני משנה , ארנונה, מים, חשמל וכיו"ב (כל הוצאות העסק המשמשות לייצור ההכנסה).

תאריך תשלום המיסים ב-15 לחודש (פעם בחודש ,פעם בחודשיים)

המיסים לתשלום הם:

·         מע"מ

·         מס הכנסה אישי

·         ביטוח לאומי אישי

·         מס הכסה עובדים

·         ביטוח לאומי עובדים

כל הדיווחים חייבים להיות בזמןאיחורים בתשלומים גורמים לקנסות.

 יש להביא למשרדינו  חוזה שכירות מעודכן לעסק .

להקפיד לנהל את העסק מסודר :לשמור את כל המסמכים: כולל דפי בנק, הפקדות ,ביטוחי רכב וכו\\\\\\\'  וכל המסמכים הנלווים – חוזי עבודה עם לקוחות ,סקיצות וכו.

נא לא לשכוח לדווח לנו על שינוי עיסוק או הוספת עיסוק נוסף. כמו כן  שינוי מספר טלפון,שינוי כתובת וכו.

במקרה של הפסקת פעילות  יש להגיע למשרדינו ולטפל בסגירת עסק בצורה מסודרת, אחרת חוסר דיווחים יכול לגרום לקנסות וטרחה מיותרת בעתיד.

בכבוד רב,

לריסה גולקו

יועצת מס

0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

כתיבת תגובה