הכנת ספרי החשבונות לקראת סיום שנת המס – לעצמאיים

הכנת ספרי החשבונות לקראת סיום שנת המס – לעצמאיים

לקוח נכבד! – עצמאי

שלום רב,

הנדון:  הכנת ספרי החשבונות לקראת סיום שנת המס.

לקראת  סיום שנת המס _____ברצוני להזכירך על פעולות שיש לעשות עד לתאריך ____/31/12  (אבקש להתייחס רק לסעיפים הרלוונטיים לעסק שלך) :

 1. הנני ממליצה לשלם מקדמה עבור חודש 12  לביטוח לאומי עד לתאריך ____/31/12 במקום  ____/15/01.
 2. תרומות למוסדות מוכרים (לפי סעיף 46) בסכומים העולים על 190 ש"ח (סה"כ התרומות ) מזכים מהמס החייב בו באותה שנה: שיעור הזיכוי הוא –  35% מסכום התרומה  בתנאי שסה"כ התרומות עולות על 190 ₪.
 3. הנחיה מיוחדת לבעלי חנויות ולבעלי עסקים אשר מחזיקים מלאי:  יש להכין ספירת מלאי לתאריך ____/31/12 (טפסים יש לקבל במשרדינו)   או באתר האינטרנט  www.larisagulko.co.il. יש לסיים ביצוע ספירת מלאי עד ____/10/01.
 4. הנחיות  מיוחדות לעסק הפועל על בסיס מזומן: א. הקדמת הוצאות עסקיות ותשלום עד ____/31/12 תקטין את חבות המס.    ב.  דחיית הכנסות שתקבלו בפועל אחרי ____/31/12 תקטין את חבות המס.
 5.  במקרה והינך משתמש/ת ברכב לצורכי עסק יש לרשום את (מד אץ) ספידומטר של הרכב נכון לתאריך   ____/31/12: _____________. כמו כן הינך מתבקש למסור למשרדנו ביטוחי רכב וטסט.
 6.  הפרשות לקרנות השתלמות, קופות גמל, ביטוח חיים. לאור השינויים הרבים שנעשו בתחום ומורכבות הנושא, הוחלט לבצע שיחה טלפונית פרטנית  לכל מקרה לגופו.
 7. רשימת יתרות לקוחות וספקים (טופס להכנת רשימה זו ניתן לקבל במשרדנו או באתר האינטרנט  www.larisagulko.co.il .
 8.  על מנת לשפר את השירות ברצוני להמליץ להצטרף לחיוב דרך הוראת קבע לתשלום מסים (מע"מ,מס הכנסה וביטוח לאומי). ניתן לקבל טפסים במשרדנו.  או באתר האינטרנט  www.larisagulko.co.il.
 9. על פי עדכון בחוק בנושא הסדר ביטוח פנסיוני הפרשות החל מ-____/1/1  ע"פ טבלה הבאה
 10. הפרשות מעביד

  הפרשות עובד

  הפרשות המעביד לפיצויים

  סה"כ עובד ומעביד

  6.5%

  6%

  6%

  18.5%

 11. נסיעות לחו"ל – הינך מתבקש להכין דו"ח מנסיעות לחו"ל (טופס דו"ח נסיעות ניתן להוריד באתר האינטרנט שלנו).
 12. טופס 101 – יש להחתים את עובדיך על טופס 101 עד חודש ינואר להזכירך כי ללא טופס 101 לא יהיה ניתן להכין משכורות בגין ____/01, כמו כן עובד אשר מועסק במספר מקומות עבודה חייב להעביר תלושי שכר מכל מקומות העבודה שלו לצורך ביצוע תיאום ביטוח לאומי.

על מנת להקל על תהליך הכנת  דו"חות שוטפים ולהימנע מאי נוחות מיותרת וכדי לשפר את השירות לרמה גבוהה יותר אבקשכם להביא עד 12 שקים  עבור תשלום להנהלת חשבונות  לשנת ____ עד ____/31/12.

עם איחולי שנה כספית הבאה מוצלחת ובתודה מראש על שיתוף הפעולה.

בכבוד רב,

לריסה גולקו

יועצת מס

 

0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

כתיבת תגובה