הבדל בין יחיד לחברה

הבדל בין יחיד לחברה


השיקולים השונים:

א. היחס לבעל העסק/בעל המניות –

עצמאי יחיד – ישנו קשר ישיר בין הבעלים לעסק. ישנה זהות מוחלטת בין העסק לבעליו. במקרים בהם בעל העסק יוצא מהתמונה מתעוררות בעיות בהסדרת הבעלות והניהול של העסק.

חברה – היחסים בין בעלי המניות לחברה מוסדרים בחוק ובתקנון. יש נתק בין בעלי המניות לחברה. החברה אינה תלויה בבעלי המניות.

ב. המוניטין והיציבות –

עצמאי יחיד – מוניטין אישי. המוניטין מבוסס על יכולתו האישית של בעל העסק. העסק יציב לאורך שנות חייו של בעל העסק. בדר"כ במותו של בעל העסק, גם העסק "מת".

חברה – מוניטין של החברה. לחברה יש אורך חיים בלתי מוגבל. ניתן להוריש/למכור וכו\' – את המניות.

ג. סטטוס עסקי

עצמאי יחיד – מצטייר כעסק קטן.

חברה – לחברה יש תדמית של עסק גדול ורציני.

ד. הקשר עם רשויות המס 

עצמאי יחיד – בעל העסק חייב באופן אישי כלפי רשויות המס. התיק רשום על שמו. רשות המיסים לא מהססת להפעיל סנקציות והליכי גבייה אישיים.

חברה – לחברה יש תיק עצמאי שאינו קשור לבעלי המניות שלה. רשות המיסים, בדר"כ, תפעיל סנקציות כנגד החברה ולא כנגד בעלי המניות.

ה. שימוש ברווחים

עצמאי יחיד – כל הרווחים ממוסים במס שולי מקסימלי + דמי ביטוח לאומי, וזאת ללא שום קשר לשימוש ברווחים.

חברה – במידה ומשאירים את הרווחים בחברה (לצורך השקעות, הון חוזר וכו\') – ישלמו רק "מס חברות". הכלל הבסיסי הוא: "מס נדחה הוא מס נחסך!" במידה ובעל העסק מושך את כל הרווחים, יורדת הכדאיות לחברה, ולחילופין ההיפך.

ו. שיטת ניהול ספרי החשבונות ועלותה

עצמאי יחיד – עסק קטן – חד צידי (עלות נמוכה – זול יותר). עסק גדול – כפולה (עלות גבוהה – יקר יותר).

חברה – בכל מקרה חייבת הנהלת חשבונות כפולה (עלות יקרה). בהשוואה לעצמאי קטן העלות יכולה להיות פי 4 בממוצע.

ז. הכרה בהוצאות עסקיות

עצמאי יחיד

* קיים סיכוי רב לשכוח הוצאות (כיוון שאין התאמות בנק וכו\').

*הדו"ח מתקבל בספקנות במס הכנסה כיוון שאינו כולל נכסים והתחייבויות.

*קיים קושי להכיר בהוצאות כגון: הפרשה לאחריות, הפרשה לתביעות, ריביות וכו\'.

חברה – הכרה בהוצאות באופן מלא ונרחב. הוצאות עודפות וכן הוצאות שאינן מוכרות במס ימוסו לפי שיעורי מס החברות, ולא המס השולי!

ח. זכויות סוציאליות ופיצויי פיטורין

עצמאי יחיד – אין

חברה – בעל המניות שמנהל את החברה הינו שכיר בחברה וזכאי לפיצויי פיטורין וזכויות סוציאליות נוספות.

ט. פשיטת רגל ופירוק

עצמאי יחיד – ברגע שהעסק מפסיד – מוגשת בקשה לפשיטת רגל באופן אישי כנגד בעל העסק.

חברה – פירוק החברה אינו משפיע על בעל העסק (למעט ב"הרמת מסך"). חריג – "ערבות אישית" לבנקים וספקים גדולים.

0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

כתיבת תגובה