בדיקת מסמכים אצל קבלני משנה (מעודכן)

בדיקת מסמכים אצל קבלני משנה (מעודכן)

הנדון: בדיקת מסמכים אצל קבלני משנה

 

עקב המצב הקיים הארץ בנוגע לריבוי חשבוניות פיקטיביות  מס ערך מוסף (מע"מ) הוציא הנחיות פנימיות עם רשימת מסמכים אשר – חובה

על בעל העסק לבדוק לפני התחלת העבודה עם קבלן משנה כלשהו.

להלן הרשימה:

1)      עריכת הסכם בכתב

2)     זיהוי העוסק על פי תעודת זהות

3)     התאמה בין מספר ת.ז. למספר העוסק הרשום בחשבונית

4)     אישור ניכוי מס במקור ,ואישור ניהול ספרים

5)     אימות פרטי העוסק ,ובדיקת קיומו במע"מ.

6)     תשלום בהמחאות (לא במזומן)

7)     בדיקה כי החשבונית שהומצאה מכילה את כל הפרטים (ע"פ הוראות ניהול ספרים)

8)     המצאת קבלה בגין התשלום ששולם.

הקפדה על בדיקת תקינותם של מסמכים הללו יכולה למנוע צעדים חמורים נגדכם  מצד רשויות המס ,לרבות מע"מ  – גם מספר שנים לאחר סיום עבודה עם קבלן משנה.

אבקש להתייחס לנושא ברצינות הראויה לו!!

 

בכבוד רב,

לריסה גולקו

יועצת מס

 

0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

כתיבת תגובה