הוגדלו נקודות זיכוי להורים (עדכון חוק -הוראת השעה 2017) – וטופס חדש (עבור נקודות הזיכוי) הועלה לאתר ראה :טפסים – מס הכנסה – 116ד

הוגדלו נקודות זיכוי להורים (עדכון חוק -הוראת השעה 2017) – וטופס חדש (עבור נקודות הזיכוי) הועלה לאתר ראה :טפסים – מס הכנסה – 116ד

0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!