דיני עבודה

תשלום דמי חגים עבור חג שחל בשבת.

קרא עוד

חוק שכר מינימום החדש (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה התשע"ה 2015)

קרא עוד

המועד לתשלום פיצוים

קרא עוד

קביעת שיעור ריבית (הלוואה ממעביד)– הודעת מס הכנסה ,התשע"ו – 2016.

קרא עוד

הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

קרא עוד

הודעה מוקדמת לפיטוריי עובד!!!

קרא עוד

טופס 161

קרא עוד

פיטורים לאחר חופשה מוארכת

קרא עוד

החזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה

קרא עוד

צבירת זכויות בתקופת חופשת לידה (לרבות בחופשת לידה מוארכת ל-26 שבועות)

קרא עוד