מאמרים

נסיון

קרא עוד

נתוני שכר מינימום – החל מדצמבר 2017.

קרא עוד

הגדלת נקודות זיכוי להורים – הוראת שעה (התשע"ז -2017)

קרא עוד

צבירת זכויות האישה בחופשת לידה .

קרא עוד

הקלה במס לתושבי אילת תורחב ותחול גם על הכנסה מפנסיה

קרא עוד

עדכונים חדשים למעסיקים החל מ-1/7/2016 !

קרא עוד

יצא צו ההרחבה החדש בדבר הגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק החל מ-1/7/2016.

קרא עוד

עבודה בחודש רמדאן.

קרא עוד

עדכון תקרת עוסק פטור לשנים 2014-2016 (רטרואקטיבית)

קרא עוד

רשות המיסים מזהירה נגד שימוש ביומן רכב לקביעת שווי רכב צמוד.

קרא עוד