שיעורי הפרשות לקרן פנסיה בהתאם לצו ההרחבה לביטוח פנסיוני במשק נכון ל- 3/2016.

שיעורי הפרשות לקרן פנסיה בהתאם לצו ההרחבה לביטוח פנסיוני במשק נכון ל- 3/2016.

שיעורי הפרשות לקרן פנסיה בהתאם לצו ההרחבה לביטוח פנסיוני במשק נכון ל- 3/2016.

צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק פורסם ב-1/1/2008 וקבע לראשונה זכאות של כלל העובדים השכירים במשק לפנסיה  המחייבת את המעסיקים להפריש פנסיה לעובדים. בצו ב-2008 נקבעו הפרשות הדרגתיות לגמל ולפיצויים החל מ-2.5% ועד 15% במשך 5 שנים (עד 2013) .

החל משנת 2014  ועד היום  נקבעו מדרגות פנסיה נוספות  סה"כ  17.5%.

סה"כ     תגמולי עובד         מעסיק לפיצויים      תגמולי מעסיק

17.5%      5.5%                    6%                               6%

על פי הצו כל עובד רשאי לבחור את הקופה שבה יבוטח . הביטוח הפנסיוני מכח הצו הינו מקיף וכולל כיסויים לעת פרישה בגיל פרישה, כיסוי לנכות ולשאירים. חובת הפרשת סכומים לביטוח פנסיוני חלה לגבי עובד שמלאו לו 21 שנה, ולגבי עובדת  שמלאו לה 20 שנה.

עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו. ההפרשות יבוצעו תוך 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס – המוקדם מבניהם, רטרואקטיבית.

0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

כתיבת תגובה