עדכונים חדשים למעסיקים החל מ-1/7/2016 !

עדכונים חדשים למעסיקים החל מ-1/7/2016 !

שימו לב –  זה חשוב !!

עדכונים חדשים למעסיקים החל מ-1/7/2016  !

1)  בוצע  עדכון   בחוק שכר מינימום    – והחל מתאריך 1/7/2016 יעלה שכר מינימום ל- 25.94 ₪ לשעה  4,825  ₪ לחודש !!   זה אומר שתשלום שכר עבור חודש 7/16 (שמשולם ב- 8/16 )  חייב להיות לפי שכר מינימום החדש ע"פ החוק.

2)   כמו כן  בוצע  תיקון בחוק חופשה שנתית – האריכו את  החופשה.  בהתאם לתיקון החוק , החל  מ- 1/7/16 אורך החופשה (עבור אלה שעובדים 6 ימים בשבוע) לכל שנת עבודה אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד בעד כל אחת מ-4 השנים הראשונות יהיה 15 יום  (כולל ימי המנוחה השבועית) .    והחל מ – 1/1/2017 (הארכת חופשה נוספת)  אורך החופשה (עבור אלה שעובדים 6 ימים בשבוע)  לכל שנת עבודה אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד בעד כל אחת מ-5 השנים הראשונות  יהיה 16 יום  (כולל ימי המנוחה השבועית).

3)בנוסף פורסם   "צו ההרחבה בדבר הגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק" . זה אומר  שיצא חוק חדש שבעקבותיו יעלה אחוז הפרשות לפנסיה לעובדים.

החל מיום 1.7.2016 כל עובד יבוטח ,בגין שכרו הקובע ,בשיעורים שלא יפחתו מהשיעורים המפורטים להלן:

סה"כ באחוזים מעביד-פיצויים עובד מעביד הפרשות החל   מתאריך
17.5% 6% 5.5% 6%  מ-1/1/14

היה עד עכשיו

18% 6%

(אפשרי עד 8.33%)

5.75% 6.25% החל מ- 1/7/16

 

18.5% 6%

(אפשרי עד 8.33%)

6% 6.5% החל מ1/1/17

עלייה נוספת

 

0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

כתיבת תגובה