נתוני שכר מינימום – החל מדצמבר 2017.

נתוני שכר מינימום – החל מדצמבר 2017.

נתוני שכר מינימום – החל מדצמבר 2017.

החל מיום 1.12.2017 יתעדכן שכר המינימום . להלן נתוני שכר המינימום

למבוגר ולנוער.

 

שכר מינימום למבוגר

החל מ-12/2017

 

יומי

(5 ימים בשבוע)

יומי

(6 ימים בשבוע)

שעה חודש

(עד 43 שעות שבועיות)

ובלבד שהשכר לא יפחת משכר המינימום אילו חושב על בסיס שכר לשעה    
244.62 ₪ 212 ₪ 28.49 ₪ 5,300 ₪

 

 

 

שכר מינימום נוער

173 שעות בחודש

 

שעה חודש

(עד 40 שעות שבועיות)

אחוז משכר מינימום גיל
21.44 ₪ 3,710 ₪ 70% עד 16
22.98 ₪ 3,975 ₪ 75% עד 17
25.43 ₪ 4,399 ₪ 83% עד 18
18.38 ₪ 3,180 ₪ 60% חניך

0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

כתיבת תגובה